Thursday, August 23, 2012

Robert Blair Carabuena apologize MMDA

Philip Morris Executive, Robert Blair Carabuena, apologize Metro Manila Development Authortity (MMDA), Chairman Francis Tolentino and to Saturnino Fabros who was promoted after the incident.

The incident has been caught by a video on which Carabuena slapped Fabros.

On Carabuena message, he admitted that he committed misconduct.

Comments flooded social media. A netizen commented, “Forgive him but pursue the case for a lesson”.

Here is the full text of Robert Blair Carabuena.

Magandang Umaga po sa ating Tagapangulo ng MMDA, Kagalang-galang na Atty. Francis Tolentino; magandang umaga rin po kay Mang Saturnino “Sonny” Fabros bagama’t di ko po sya nakikita ngayon; magandang umaga po sa inyong lahat!

Ako po si Robert Blair Carabuena, na kusang pumarito sa tanggapn ng MMDA, upang personal na humigi ng tawad at paumanhin kay G. Satunino Fabros, sa kanyang mga anak, sa inyo po kagalang-galang na Chairman – bilang kumakatawan ng MMDA sa inyong pamumuno, at sa lahat ng mga traffic enforcers ng MMDA sa ngyari noong ika -11 ng Agosto.

Di na po lingid sa karamihan ang aking ipinakitang di kagadahang asal noong ika -11 ng Agosto.

Gusto ko pong ipabatid sa inyong lahat na di po ako nagtago at di ko po tatakasan itong aking hinaharap ngayon. Kaya po ako andito ngayon sa tanggapan ng MMDA at humaharap sa ating Kagalang –galang na Chairman Tolentino ay para humingi ng kapatawaran at paumanhin sa aking inasal.

Nitong nakaraaang Linggo, naramdaman ko po ang galit ng publiko sa aking inasal. Simula nang lumabas ang “video” sa media at “social media”, minabuti ko pong manatili muna sa aming tahanan. Kailangan kong humingi ng payo sa aking pamilya at mga kaibigan, gayon din sa aking mga abogado.

Napagalaman ko rin po na si Kagalang-galang Chairman Tolentino ay naghain ng reklamo sa LTO na ang aking lisensya sa pagmamaneho ay kanselahin. Sa usaping ito, ako po ay nakikiusap kay Chairman Tolentino na pahintulutang umusad ang proseso ng pagkansela ng aking lisensya. At habang ang prosesong ito ay umuusad, ako po ay nakikiusap na ako po ay payagan na tuluyang makapagpaneho sa dahilan na ito ay aking kailangan ko sa aking paghahanapbuhay.

Bilang pangwakas, nais ko pong muling humingi ng tawad at paumanhin kay Mang Sonny, sa ating Tagapangulo ng MMDA Francis Tolentino, sa buong kagawaran ng MMDA, sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa publiko. Kung mayroon akong hihilingin sa puntong ito, ako po sana’y mabigyan ng pangalawang pagkakataon, at personal na makahingi ng paumanhin kay Mang Sonny.

Maraming salamat po. (message from photo Yves Gonzales (@doblezeta), MMDA).

0 comments:

Post a Comment

 
/*--- infolinks ---*/